{[ message.text ]}

At bruge Dorunner er gratis, enkelt, trygt og smart

Tjekliste ved aftaler

Vi på Dorunner vil gerne give dig en god oplevelse. Derfor opfordrer vi alle vores brugere, til at følge nedenstående vilkår så du optimerer sandsynligheden for, at få hjælp under de vilkår som du ønsker, og at der samtidig undgås misforståelser med leverandøren.

Før du vælger tjenesten

Vi anbefaler følgende standardaftale fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Klik her

· Sørg for at du har alle tilstande klar, som fx byggetilladelser

· Indsamle flere forskellige tilbud fra firmaer, det giver dig et bedre udgangspunkt.

· Spørg efter referencer. Et seriøst firma bør ikke have nogen indvendinger mod dette.

· Kontroller at selskabet har en ”normal” status og et registreret CVR nummer, hvilket du kan gøre på nettet.

 

Når du har valgt en leverandør

Inden arbejdet påbegyndes bør du lave en aftale med leverandøren, som regulerer nedenstående punkter;

· Omfanget af arbejdet

· Begyndelse og slutningen af projektet.

· Prisen inklusiv eller eksklusiv materialer, rejse og andre tilsvarende opgaver.

· Hvordan betalingen skal ske og hvordan man gør vedrørende håndværkerfradraget

· Eventuel forsinkelse og ekstra arbejde

Under påbegyndt arbejde

· Gem alt kommunikation med din leverandør samt fakturaer og kvitteringer. I visse tilfælde kan det være en god idé at fotografere arbejdet undervejs

 

Er du usikker på noget i enhver sammenhæng kan du tage kontakt med en professionel branchekyndig.

Vigtig information for brugerne

Når det kommer til at købe tjenester, er det nemt for dig som kunde og tjenesteyderen at have forskellige synspunkter om resultatet. Den bedste måde at undgå dette er at være sikker på præcis dit valg af udbyder, og de betingelser, der bliver fastsat for udførelsen af arbejdet.

Nedenfor gennemgår vi de vigtigste punkter, som du bør kende til. Den første del omhandler, hvis du ikke er tilfreds, reklamationer, garantier, forsinkelser, materialer og besigtigelse.

Længere nede på siden finder du tips, der er godt at vide, før du ansætter nogen. Det er suppleret med oplysninger om den Skriftlige aftale, og Pris og betaling.

Vi anbefalder dog, at du altid tager dette med en rådgiver eller branchekyndig!

Hvis du ikke er tilfreds
Er du og håndværkeren ikke enig? I så fald kan du det være smart at følge disse trin for at håndtere situationen på den bedste måde.

Tal med dine håndværkere. Enligt lov, skal konsumentens klage afleveres til håndværkeren. I de fleste tilfælde er det muligt at nå frem til en løsning, som begge kan acceptere. Brug for hjælp med en reklamation, findes det hos forbrugernævnet. Næste instans, vil være at kontakte en inspektør. Hvis det viser sig at der findes fejl, skal håndværkeren rette fejlen. Forbrugeren har også ret til at tilbageholde betaling for arbejdet, til det er helt afsluttet. Bliver slutresultatet aldrig helt som forventet, kan en prisnedsættelse være værd at diskutere med håndværkeren.

Kontakt Dansk håndværk og industri. Hvis din håndværker er med i foreningen, så du kan vende dig til dem med dit klagemål. Mange foreninger har sit egen klagenævn, forsikring, garantier og fonde afset for sine medlemmers kunder.

Er du medlem af en forening? Tjek med dem i et sådant tilfælde, da de kan hjælpe dig med gratis information og rådgivning.

Kom i kontakt med forbrugernævnet.Hver kommune har en forbrugerrådgiver, som du kan henvende dig til. De giver dig rådgivning i tvister mm.

Reklamation gør du ved at underrette sælgeren, eksempelvis håndværkeren, at du ikke accepterer den service og mener, at jobbet ikke er udført korrekt. Ved reklamation er det dig som forbruger, der skal bevise at det er håndværkeren som har lavet noget forkert, når du vil drage fordel af håndværkerensGaranti.
• Når det kommer til fast ejendom (boliger, sommerhuse, osv.), så har du altid 5 års garanti enligt konsumentloven. Dette er f.eks. når du har fået udført malerarbejde, bygget altan, osv.

• For personlig ejendom, såsom køkkenskabe, borde osv. så er det i stedet altid 2 års garanti.

Derudover bør du være opmærksom på visse yderligere lovbestemte rettigheder, du som forbruger kan have.

• Køber du selv materialer, så er det 2 års garanti på materialet

• Som forbruger bør du altid reklamere, til personen du har købt tjenesten eller varen af. Hvis håndværkeren eller byggelederen f.eks. henviser dig til producenten eller en tredje part, så er det forkert.

Garanti betyder, at hvis der konstateres fejl som indgår under garantien, så ligger bevisbyrden ved eventuelle fejl hos ham eller hende.

• Husk, at hvis du vælger at købe materialer så aftal med håndværkeren, om materialet indgår i deres garanti eller ej. Hvis ja, så indgår håndværkerens garanti også på materialet.

• Skades din ejendom, har du ret til erstatning. Eksempler på sådanne skader er ridser i gulvet, på væg eller spildt maling. Håndværkeren har ansvar for ikke rode og gøre møbler beskidte unødigt, f.eks. ved at dække møbler af med plastik, inden gulvslibning osv.

• Forsinkelse i arbejdet fra håndværkerens side kan også gøre dig berettiget til kompensation fra håndværker. Dette kan forhandles inden arbejdet i form af prisnedsættelse hvis forsinkelse.

Afbestilling er en ret for dig som forbrugeren. Det kan gøres før arbejdet er afsluttet, men du bliver nød til at give håndværkeren erstatning for:

• Det arbejde, han eller hun allerede har udført.

• Yderligere arbejde som er uundgåeligt.

• Købte materialer.Besigtigelse er en måde at kontrollere, om håndværkeren har gjort deres arbejde professionelt. Konsultere med en ekspert. Bliv enig med håndværkeren, om hvem der skal betale for dette, og hvem der vælger landinspektør. En inspektør har krav på at være upartisk og uddanet. Hvis han finder fejl, har du ret til at tilbageholde så meget af betalingen som det vil koste at rette fejlen.

Kræves skriftlig aftale?

Der er ikke noget krav om skriftlige kontrakter med håndværkere. Vi anbefaler dog altid at benytte denne form. Med en skriftlig kontragt kan du undgå langvarige diskussioner, hvor ord kan stå imod ord. Når du som forbruger, bruger en håndværker for at få tjenester, så beskyttes dine rettigheder af konsumentloven.

Pris og betaling
Der er tre metoder, der almindeligvis gælder for betaling af udført arbejde.Fast prisGennemsnitlig pris samt Løbende regning. Uanset hvilken form for betaling du vælger, så sørg for at vide, hvad der er inkluderet, og hvad der koster ekstra.
• Fast pris betyder, at prisen ikke kan ændres. Du ved, hvad arbejdet vil koste, selvom der kan forkomme uforudsete udgifter.
• Gennemsnitlig pris er i stedet, hvis din håndværkere laver en ca. pris på hvad arbejdet vil koste. Her findes en tommelfingerregel, at prisen ikke må overskrides med mere end 15-25%.
• Løbende pris betyder, at du betaler håndværkeren pr time. I bliver enige om en timeløn, som bør laves med et prisloft.

Forudbetalinger bør undgås. Når arbejdet er udført har håndværkeren ret til at kræve at du skal betale. Du har dog ret til at tilbageholde den del af betalingen for arbejde, du ikke syntes er godkendt, og denne mulighed findes ikke ved forudbetaling. For større opgaver kan man i stedet dele arbejdet i etaper med betaling, efter en del af arbejdet er gjort, og godkendt. Som forbruger har du ret til en specificeret faktura, og behøver ikke at betale noget, før du modtager denne.

Gem altid alle kvitteringer. Vi anbefaler, at du som forbruger gemmer kvitteringer i mindst tre år. Disse vil komme dig til hjælp ved domstolene og klager, selvom det ikke er nødvendigt i alle tilfælde.

Dorunners rolle. Vores hjemmeside har til formål at knytte de tilgængelige udbydere med privatpersoner, virksomheder og boligforeninger, der har behov for hjælp. Dorunner / Dorunner AB er ikke ansvarlig for noget, der kan opstå, efter du som bruger har valgt leverandør. Vi på Dorunner opfordre altid vores brugere til at tage reference (r) på den virksomhed du har valgt som leverandør, og følge de generelle retningslinjer for indkøb af tjenesteydelser.

Håndværkerfradraget

Håndværkerfradrag er tilbage og gælder nu i hele 2013 og 2014

Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. om året inklusive moms for arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. Du sparer ca. 5.000 kr. i skat. Arbejdet skal stå på listen med ydelser, der giver håndværkerfradrag. Fritidsboliger er omfattet af håndværkerfradraget Fra den 22. april 2013 er fritidsboliger også omfattet af fradraget. Det gælder både sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder, uanset om de ligger i Danmark eller i udlandet. Det er de samme typer udgifter, du kan trække fra for fritidsboliger som for helårsboliger. Du får dog kun et årligt samlet fradrag på 15.000 kr. Det er kun ejeren af fritidsboligen og ejerens ægtefælle, der kan få fradrag. Hvis fritidsboligen er udlejet en del af året, er der ikke fradrag for serviceydelser i form af rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv. Er du ikke ejendomsværdiskattepligtig af din fritidsbolig, fx fordi fritidsboligen udelukkende udlejes erhvervsmæssigt er under opførsel/nedrivning er ubeboelig så er fritidsboligen ikke omfattet af ordningen. De fleste kolonihaver er ikke ejendomsværdiskattepligtige og er derfor heller ikke omfattet af ordningen. Hvis I er flere, der ejer en fritidsbolig sammen - fx søskende der har arvet et sommerhus eller venner der køber sammen - kan I hver især få fradrag, hvis betingelserne ellers er opfyldt. Særligt for fritidsboliger i udlandet Ligger din fritidsbolig i et andet EU-land, skal virksomheden, der udfører arbejdet, været momsregistreret. Ligger den i et ikke-EU-land, skal virksomheden være momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter på det pågældende arbejde. Det er en betingelse, at det land, hvor fritidsboligen ligger, udveksler oplysninger med de danske myndigheder på baggrund af en dobbeltbeskatningsaftale eller internationale overenskomster eller konventioner. Krav til leverandøren Ligger fritidsboligen i udlandet, er det en betingelse, at arbejdet udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU-/EØS-land. Ligger fritidsboligen i et ikke-EU/EØS-land, skal virksomheden også være momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter vedrørende det pågældende arbejde. For begge tilfælde gælder det, at serviceydelser kan udføres af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i landet. Indberetning af håndværkerfradrag for 2011 og 2012 Du kan stadig indberette håndværkerfradrag for 2011 og 2012. Der kan gå op til 14 dage, før du får en ny årsopgørelse, hvor fradraget er på. Du kan få fradrag for arbejde udført i 2012, som er betalt i januar eller februar 2013 Du kan få fradrag i 2012 for arbejde udført i 2012, hvis det er betalt senest den 28. februar 2013. Det gælder uanset, om du har betalt med betalingskort, på indbetalingskort, via netbank, i banken eller på posthuset. Du kan kun få fradrag for arbejde udført i 2012, som først bliver færdigt i 2013, hvis du får en regning på præcis den del af arbejdet, som bliver udført i 2012 (fx udskiftning af halvdelen af vinduerne i huset i 2012, hvor den sidste halvdel bliver monteret i 2013). Check og kontanter giver ikke fradrag i 2012 Udgifter betalt med check giver kun fradrag, hvis du betalte i løbet af 2011. Udgifter betalt med kontanter giver kun fradrag, hvis du betalte i juni 2011. Du kan spare ca. 5.000 kr. Håndværkerfradraget er et fradrag i den skattepligtige indkomst på samme måde som for eksempel kørselsfradraget. Du kan få fradrag for 15.000 kr. Da skatten i en gennemsnitskommune er ca. 33,7 procent, vil du typisk kunne spare ca. 5.000 kroner i skat, hvis du får et fradrag på 15.000 kroner. Det betyder, at du for eksempel kan købe rengøring for ca. 300 kr. om ugen, hvoraf ca. 100 kr. er betalt af fradraget. Fradraget er pr. person Flere personer i en husstand kan få fradrag for den del af en udgift, som de hver især har betalt. Hver person skal indtaste sin andel af udgiften i TastSelv. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dog som de eneste dele, som de har lyst, og trække hver deres del af en regning fra, selvom den ene har betalt hele regningen. Beløbet overføres ikke automatisk til ægtefæller, så I skal indtaste hver jeres andel af udgiften i TastSelv. Hvis for eksempel børn over 18 år i en husstand skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til forældrene i forbindelse med forældrenes betaling af beløbet til håndværkeren. Det er kun ejeren/ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller), der kan få fradrag vedrørende fritidsboligen.

Sådan fungerer Dorunner Tilbud

1. Beskriv hvad du behøver hjælp med

Vi kontakter lokale leverandører

2. Sammenlign og vælg mellem flere leverandører

Læs anmeldelser og referencer

3. Få arbejdet udført af en kvalitetsikret professionel