{[ message.text ]}

At bruge Dorunner er gratis, enkelt, trygt og smart

Vilkår och regler

Dorunner er en del af Dorunner AB. For at Dorunner.dk skal være et behageligt, sikkert og velfungerende websted, har vi følgende vilkår og regler.

At lave en forespørgsel

Det koster ingenting at lave en forespørgsel. Den, som laver en forespørgsel indvilger i, at Dorunner sender kontaktoplysningerne til firmaer, som er tilknyttet Dorunner, og som matcher forespørgslen. Den, som laver forespørgslen er ikke forpligtet til at benytte et firma hos Dorunner. Det er dog ikke tilladt at lave useriøse eller falske forespørgsler; der skal være et reelt behov. Det er heller ikke tilladt at omtale hverken personer eller firmaer på en nedsættende og evt. usandfærdig måde, eller bruge ulovlige og uetiske formuleringer i en forespørgsel. Misbrug af dette vil blive anmeldt. Der findes ingen garantier for antallet af svar, som genereres af en forespørgsel. Dorunner garanterer ikke relevansen af de svar, som kommer ind men matcher kun forespørgsler med firmaer ud fra valg af kategorier og regioner. Der stilles dog krav til Dorunners tilknyttede firmaer, om at overholde vores regler. Dorunner tager taknemmeligt imod anmeldelser af firmaer, som ikke følger vores regler, på info@dorunner.dk.

Indeholdet af medlemsprofilen

Samtidigt med at man bliver firmamedlem på Dorunner skabes en medlemsprofil. Medlemsprofilen skal gøre det muligt for Dorunner at matche medlemsfirmaerne med relevante forespørgsler. Links til forespørgsler sendes i såkaldte matchmail via email. Emailadressen er derfor vigtig for et medlemskab. Medlemsfirmaet står selv for ansvaret for at have en korrekt emailadresse. Dorunner tager ikke ansvar for tabte matchmail på grund af fejlagtige eller inaktive emailadresser. Medlemsfirmaet skal selv informere Dorunner om eventuelle opdateringer af emailadressen. Dorunner tager ikke ansvar for tabte matchmail på grund af fulde indbakker eller på grund af emails som falder i såkaldte spam-filter. Dorunner hjælper dog gerne til alt efter evne, med at løse et sådant problem. Indholdet i medlemsprofilen skal være lovlig og etisk korrekt, samt vedrøre det betalende firmaet. Dorunner forbeholder sig retten til at ændre eller fjerne tekst som bryder mod vores regler. Dorunner forbeholder sig retten til at afgøre om et firma ikke bør ligge i en hvis kategori. Dorunner forbeholder sig også retten til at nægte et firma medlemskab hvis reglerne gentagne gange overtrædes.

Tilbagebetaling og spærring

Dorunner stiller krav på gyldigt CVR- nummer og at firmaet er momsregistreret. Dorunner har ret til at løbende, udføre kontroller af tilknyttede firmaer, og spærre firmaer som ikke opfylder Dorunners krav. Tilbagebetaling af indbetalt saldo sker ikke. Dorunner stiller krav til at alt indehold i oplagte medlemsprofiler skal være etiskt korrekt. Medlemsprofiler med stødende indhold, useriøse eller vildledende budskab, overdrevet oplysninger eller påstande er ikke tilladt. Dorunner forbeholder sig retten til at afgøre om en medlemsprofil bryder mod reglerne, og har ret til at uden varsel fjerne firmaet og dets profil. Dorunner modtager gerne anmeldelser og feedback fra vores brugere. Dorunner forbeholder sig retten til, at med direkte virkning spærre et firma som ved gentagene gange har opført sig dårligt ved f.eks. at få flere dårlige anmeldelser, været truende mod opgavegivere, overtrådt Dorunners vilkår og regler, eller som på anden måde har handlet useriøst.

Købsvilkår for tilknyttede firmaer

For at få og svare på forespørgslerne hos Dorunner, kræves det at man tilmelder sin virksomhed og indgår aftale med Dorunner, for at blive tilknyttet medlem. Tilmeldte virksomheder godkender at Dorunner sender opgaverne til den oplyste email. At læse forespørgslerne på vores hjemmeside er gratis, men at hente kontaktoplysninger på opgavegiveren koster penge. At købe kontaktoplysninger er en mulighed og ikke et krav. Tilmeldte virksomheder får en saldo hos Dorunner. Når man køber kontaktoplysninger til opgaverne trækkes et lille beløb fra køberens saldo. For at kunne købe kontaktoplysninger, skal saldoen være påfyldt.

1. Priser

Alle priser der angår Dorunners tjenester, er uden moms da vi er et svensk registreret firma.

2. Betaling

Betaling på Dorunner sker med en standard faktura med betalingsvilkårene 20 dage. Beløb, som er indbetalt som påfyldning af saldoen, tilbagebetales ikke. En saldo på Dorunner er gyldig til det indsatte beløb er opbrugt eller i maksimalt 1 år fra påfyldningssdato. Ved forsinket betaling pålægges renter og gebyr i overenstemmelse med lovens gældende sats. Såfremt betaling ikke er modtaget 10 dage efter forfaldsato, forbeholder Dorunner sig retten til at lukke profilsiden.

3. Opsætning

En medlemsprofil kommer normalt op på siden indenfor 24 timer. Dorunner tager forbehold for risikoen af forsinkelse ved f.eks. bestilling tæt på helligdage eller weekend.

4. Kundeforspørgelser

Du vil allerede morgenen efter oprettelsen hos Dorunner, modtage opgaver fra kunder som mangler din hjælp.

5. Afslutning af medlemskab

Et firma som er medlem kan når som helst vælge at afslutte sit medlemskab. Hvis firmaet kræver det, skal Dorunner fjerne all information om firmaet. Resterende saldo som er tilbage bliver ikke tilbagebetalt.

Generelle vilkår

1. Ansvar

Medlemsfirmaer er selv ansvarlige for deres medlemsprofil. Dorunner er ikke delagtig i de aftaler eller transaktioner, som opstår mellem brugere og medlemsfirmaer på Dorunner.dk. Dorunner er ej heller ansvarlig for fejl, mangler, skader eller andre konflikter, der kan opstå som følge af kontakter etableret via Dorunner.

2. Ophavsret

Alle rettigheder til tekster i medlemsprofilen og eventuelle billeder overlades til Dorunner. Alle rettigheder som er koblet til en forespørgsel (beskrivelse, by, navn, telefonnummer og mailadresse) skal betragtes som Dorunner ABs egendom. At kopiere og distribuere eller på andet måde markedsføre disse oplysninger uden Dorunner ABs samtykke er et brud mod ophavsretsloven. Ophavsretsloven kan ikke undgåes ved at eksempelvis omformulere en beskrivelse. Overtrædelse af dette punkt, ved f.eks. at sælge forespørgsler til en tredje part, eller anvende forespørgslerne på et andet site end www.dorunner.dk, indebærer at firmaet omgående spærres fra tjenesten og bliver opkrævet erstatning modsvarende direkte og indirekte skadegørelse af Dorunner AB/Dorunner.

3. Erstatning

Dorunner er ikke erstatningspligtig i forbindelse med eventuelle tekniske forstyrrelser i tjenesten. Dorunner er ikke ansvarlig for skader, som kan medføre til udeblevne eller forsinkede match mellem forespørgsler på tilbud og firma. Der udbetales ej heller nogen erstatning, hvis Dorunner har været tvunget til at ændre medlemsprofilen, fordi den ikke stemte overens med Dorunners regler. Dorunner har heller ikke pligt til at yde erstatning som kompensation for fejlagtige oplysninger, tastefejl, tab eller forfalskning af data på Dorunner.dk.

4. Tryghedsgaranti

Tryghedsgaranti betyder, at et medlem kan få refunderet credits til deres konto. Tilbagebetalingen sker ikke i rigtige kontanter.

Tryghedsgarantien gælder når:
  • Opgaven er forkert eller groft mangelfuld i dets indhold, såsom kontaktoplysninger.
  • Opgavegiveren har lavet aftale med en anden entreprenør, inden medlemmet kontakter opgavegiveren første gang.
  • Opgavegiveren kontaktes ved flere tilfælde men svarer ikke.
Følgende regler gælder hvis kunden skal krediteres:
  • Medlem skal meddele eventuelle indvendinger indenfor syv (7) dage efter købet
  • Medlem skal oplyse om hvilken opgave det gælder og årsagen til kreditering gennem formularet (når man er logget ind som firmamedlem)
  • Opgaven må ikke være ældre end fem (5) dage når købet foretages.

Retten til tryghedsgaranti frafalder, hvis Dorunner mener at garantien misbruges.

5. Personlige oplysninger

For at kunne oprette en medlemsprofil på Dorunner kræves der visse person- og firmaoplysninger. Dorunner gemmer og anvender disse oplysninger om firmaet for at kunne opfylde sine forpligtelser over for det oprettede firma. Dorunner videregiver ikke personoplysninger til tredje part. Ifølge Persondataloven har medlemsfirmaet ret til at få den information, som Dorunner har registreret. Hvis informationen er fejlagtig, ufuldstændig eller irrelevant, kan medlemsfirmaet anmode om, at informationen bliver rettet eller fjernet. I så fald kontaktes Dorunner på e-mail info@dorunner.dk. Dorunner har ret til at offentliggøre eventuelle kundevurderinger af medlemsfirmaet.

6. Markedsføring

Dorunner har ret til at sende information til annoncører samt til markedsføring af produkter og tjenester fra Dorunner eller Dorunners samarbejdspartnere. Gennem at registrere dine personoplysninger på Dorunner godkender du at Dorunner bruger disse for at levere den aftalte tjeneste, d.v.s. at matche forespørgsler mellem medlemmer og brugere, og at Dorunner har lov til at sende information og tilbud om andre produkter og tjenesten fra Dorunner eller Dorunners samarbejdspartnere. Personoplysninger, som dit navn, kan også bruges til at gøre hjemmesiden personlig og brugervenlig. Du kan til enhver tid tilbagekalde givet samtykke eller blive oplyst om hvordan informationen bliver brugt ved at sende en email til info@dorunner.dk. Dorunner AB vil ikke sælge eller videresende brugeres personoplysninger eller emailadresse utan samtykke. Dorunner driver ingen markedsføring mod mindreårige.

7. Overdragelse af aftale

Dorunner AB / Dorunner har ret til at overdrage aftalen mellem Dorunner og det tilsluttede medlemsfirma inklusive, men er ikke begrænset til, alle eller dele af de beslægtede rettigheder og/eller forpligtelser til en tredje part. Medlemsfirmaet kan ikke overdrage aftalen eller derved de beslægtede rettigheder og/eller forpligtelser til en tredje part.

9. Gældende lov

Servicen hos Dorunner.dk henvender sig hovedsageligt til det danske marked. Tjenesten levereres fra Sverige, og det er Svensk lov som er gældende.

10. Misbrug

Ved mistanke om at et firma handler useriøst og/eller i øvrigt bryder vores regler og vilkår, har Dorunner ret til at blokere firmaet i venten på undersøgelsen. En dom kan føre til spærring.

11. Ændrede vilkår

Dorunner har ret til at ændre disse vilkår over tiden på eget initiativ eller hvis loven og restriktionerne kræver det. Vilkår og regler kan ændres. Ved omfattende ændringer meddeles brugere på email. Gældende vilkår og regler kan findes på www.dorunner.dk, og det er brugerens ansvar selv at gå ind og læse dem regelmæssigt. Ved fortsat brug af servicen anses firmaet at have accepteret de ændrede vilkår og regler. Et medlem kan afmelde Dorunner ved at maile til info@dorunner.dk

Sådan fungerer Dorunner Tilbud

1. Beskriv hvad du behøver hjælp med

Vi kontakter lokale leverandører

2. Sammenlign og vælg mellem flere leverandører

Læs anmeldelser og referencer

3. Få arbejdet udført af en kvalitetsikret professionel